Gemeente Almere verbied het oplaten van ballonnen.
Dit betreft een algeheel verbod tot oplaten van alle soorten ballonnen, ingevoerd na een ingediende motie vanuit de gemeenteraad.

Artikel 4:7a Ballonnen oplaten

  • Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen.
  • Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, sfeerballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon en geluksballon, dan wel een voorwerp dat door middel van open vuur of gas opstijgt en zonder sturing wegdrijft.
  • Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een heteluchtballon, zijnde een luchtvaartuig.

Uit de toelichting APV
Artikel 4:7a Ballonnen oplaten

Ballonnen komen na het oplaten ongecontroleerd neer op het aardoppervlak en veroorzaken op de bodem en in het water schade aan het milieu. Dieren kunnen verstrikt raken in (de resten van) neergekomen ballonnen of zien deze aan voor voedsel. Zo kunnen ballonnen sterfte van diverse dieren veroorzaken. Een ballon kan bestaan uit rubber of kunststof gevuld met een gas dat lichter is dan lucht of uit papier, of gevuld met hete lucht, verwarmd door een brandertje (zogenaamde wensballonnen). Ballonnen die opgelaten worden met hete lucht door middel van een brandertje leveren door de constructie en het open vuur ook een risico op schade en brand op. Het is wenselijk het oplaten van ballonnen te verbieden. Het gaat daarbij zowel om gas gevulde ballonnen als om heteluchtballonnen die onder allerlei fantasienamen in de handel zijn (herdenkingsballon, geluksballon, vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon enzovoorts). De bemande heteluchtballon is uitgezonderd van het verbod omdat dit een luchtvaartuig betreft.