uitvaart Frits v/d Wereld (1996) (Wim, met boek voor de rouwwagen van Frits v/d Wereld, bloemenwagen voor de stoet)

Klassieke rouwstoet met de (TU) Oldtimer; de J.F.K. rouwwagen. (Wim loopt hier voorop)

Bijgebleven:

Last speech R. Nixon 1913-1994
Always give your best,

never get discouraged,
never be petty; always remember other may hate you,
but those who hate you don’t win unless you hate them,
and then you destroy yourself.

vrije vertaling: Geef altijd het beste, laat je nooit ontmoedigen of kleineren; onthoud altijd; anderen kunnen je haten, maar degenen die jouw haat winnen niet,tenzij je ze haat, anders vernietig jezelf…

Enkele (boeddhistische) wijsheden.

Wijsheid heeft niets te maken met kennis of welbespraaktheid.
Wijs is degene die kalm is en vrij is van angst en haat.
Uit: Dhammapada
Pas op voor op hol slaande gedachten, beheers je gedachten en stel ze in dienst van de waarheid.
Godsdienst kan alleen zijn:  een liefdevolle levenshouding 
Geduld is het beste gebed…

 

Mijn militaire dienstplicht aanvang mei 1978 met later 4x herhaling (mobilisatie) oefeningen inclusief voorbereiding uitzending Libanon (UNIFIL). Hospik / ziekenverzorger in voormalig Juliana van Stolbergkazerne te Amersfoort later Generaal Spoorkazerne, Ermelo, stationering mobiel veldhospitaal (verbandplaats) 1e Legerkorps Duitslands (NAVO) deelgenomen aan grote NAVO oefeningen: Prelude Wing / Radje Toe / Saxon Drive.
Toevoeging foto’s volgen nog.