De Wet op de Lijkbezorging kent drie vormen van bezorging: ter beschikking stellen aan de wetenschap, cremeren en begraven.
Een onderwerp waar wij liever niet aan willen denken en over praten, omdat het meestal zo veel gepaard gaat met emoties, pijn en verdriet. De dood is voor ons vaak onbespreekbaar maar toch zo doodgewoon! De dood heeft geen leeftijd; hij is soms je vriend, je verlosser of je beul. Ieder mens is anders, en ieder mens gaat anders om met zijn unieke manier van leven, zijn omgangsvormen, (levens)ervaringen, religie en het bewust of onbewust leven met zijn aankomend overlijden.

ikuitvaart2Je komt bijna altijd in een onbekende kring van mensen van allerlei pluimage. Je treedt binnen in de intimiteit van een gezin. Soms heeft de dood zich plotseling aangediend, dan is er weer sprake van een lange voorgeschiedenis. Betrokken zijn bij een afscheid, begrafenis of crematie, is komen in de intimiteit van mensen. Door kennis van zaken en de juiste attitude ben je een houvast in die moeilijke momenten waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt.ik bij frits van de wereld

Een uitvaartverzorger die laat merken- dat nabestaanden willen afwijken van de gewoonten, verstoren de laatste herinnering, het dient van weinig respect. Nog jaren later kan daar boosheid en verdriet over bestaan. Het kan ook anders, zeg ik dan: bijv. – thuis opbaren- etc., denk nog even na voor je die belangrijke beslissing(en) neemt-, de rust en de tijd om afscheid te nemen. Je kan boos of verdrietig worden, misschien omdat de overledene binnen een uur uit het huis was “gehaald” of dat je niet met respect wordt behandeld of dat het allemaal in jouw beleving te snel gaat.
Een uitvaartverzorger die het “zelf doen” waardeert en dat laat merken, vervult zijn of haar taak professioneel. Professionaliteit wordt nog wel eens verward of je wel of niet bent aangesloten bij een branchevereniging, deze deskundigheid die alles uit handen neemt, daar valt over te discussiëren. Een overlijden is een familie aangelegenheid waarin de rol van de uitvaartverzorger terughoudend moet zijn. De expertise, suggesties, vak- mensenkennis en meedenken moeten voor de familie een steun zijn.

Een goede balans daarin vinden vraagt een hoge mate van betrokkenheid, integriteit, dienstbaar, betrouwbaar, respect en collegialiteit.
Wim Hilhorst