Medio maart (2019) opende het crematorium Cremaere in Almere-Buiten zijn deuren.
Een duurzaam, kleinschalig en een voordelig crematorium, 100% CO neutraal d.m.v. elektrische crematieoven die deels de energie haalt van zonnecollectoren.
De crematie bij Cremaere betreft een zgn. technische crematie ook wel stille of vrije crematie genoemd. Een belangrijk kenmerk van een dergelijke crematie is dat de afscheidsdienst, het grote afscheid al dan niet met een informeel samenzijn, niet in het crematorium maar elders wordt gehouden. Het voordeel hiervan is dat de nabestaanden vrij zijn in de keuze, het feitelijke afscheid op die locatie te organiseren daar waar zij, dan wel de overledene bij leven, zich wel bij voelen en een band mee hebben.

bron: cremaere.nl