Link : Wet op de Lijkbezorging

Artikel 3
1.
Een lijk wordt begraven / gecremeerd in een kist.

2. Begraving / crematie mag geschieden zonder kist, mits het lijk zich bevindt in een ander omhulsel.
Dit omhulsel moet op het doel van begraving en de crematie zijn afgestemd.

Artikel 4
1. Een kist of ander omhulsel wordt slechts voor begraving/crematie gebruikt indien deze is vervaardigd met toepassing van biologisch afbreekbare materialen die het doel van begraving niet belemmeren.
Gelet op de voorwaarden van begraafplaats en crematoria.

Sommige crematoria kunnen nadere eisen stellen, zoals een ligplaat of plank onder het stoffelijk overschot ten behoeve van de invoer in de crematieoven. Ook kan het zijn dat een crematorium een stoffelijk overschot in een lijkwade of hoes niet accepteert. Wollen, kartonnen(box) kisten of bamboe kisten/manden worden niet zo maar geaccepteerd.