Dagelijks overlijden er in Nederland mensen, waaronder buitenlanders, toeristen, mensen met een (tijdelijke) verblijfstatus, internationale studenten enz.Image result for overlijden toeristwereldkaart

Veelal wordt de overledene begraven of gecremeerd in het land van herkomst. Vaak is het de wens van de familie om de overledene zo snel mogelijk te repatriëren. Wij verzorgen onze diensten en denken mee om het afscheid in Nederland in goede banen te leiden. Samen met de nabestaanden en de verantwoordelijke buitenlandse uitvaartverzorger (veelal aangesteld door de (reis)verzekering) bekijken wij wat de beste mogelijkheden zijn voor de reis naar het land van herkomst. Dit kan met een overbrengingsauto of het vliegtuig zijn. Uiteraard doen we dit met inachtneming van de WlbN en internationale regelgeving van het land van bestemming. Wij verzorgen alle wenselijke voorbereidingen en de noodzakelijke documenten voor de repatriëring, zoals:
-laissez-passer
-medical statement
-internationale akte(n)
-balseming cq. verklaring (indien nodig)
-apostille(s)
-transport kist met of zonder seal/zink
-bezoek(en) ambassades / consulaat
-1ste verzorging overledene
-contacten nabestaanden, collega’s binnen-buitenland, artsen/pathologen, mortuarium Schiphol, vervoerders.