Het samenstellen van de rouwbrief is meestal één van de moeilijkste momenten bij de bespreking van de uitvaart.
Met name in situaties waar (bijna) nog nooit over dit aandachtspunt is
Westertoren zw bewgesproken of nagedacht.


Nadenken over een tekst (kennisgeving) bovenaan de rouwbrief, een gedicht met een symbolische waarde of enkele persoonlijke regels.

Belangrijk is om in enkele woorden aan te geven wat de gevoelens zijn jegens de overledene en degenen die achterblijven.
Zonnestraal-bomenHet assortiment rouwdrukwerk bestaat uit rouwbrieven; Legal formaat, briefkaarten A4 staand en liggend, vierkante kaarten, dankkaarten, bidprentjes en alles met
bijpassende enveloppen in de juiste papierkwaliteiten.

Het is ook mogelijk om een eigen beeld te uploaden die wij dan in samenspraak met u bewerken in de gekozen rouw- brief/kaart.