Waar kom je te overlijden?
Merendeels van ons mensen sterft in een ziekenhuis, anderzijds in een verpleeg- verzorgingshuis of hospice.
Bij de regeling van een overleden dierbare zijn wij bijna niet in staat wat voor mogelijkheden zijn om het lichaam op te baren.
Er zijn factoren waar je mee te maken kan krijgen. Het belangrijkste is wel op wel momenten de locatie waar het overlijden plaats vond.
Je bent zelf te emotioneel en in een roes dat je direct een besluit kan maken wat het verder gevolg kan zijn in het overbrengen van de overledene. In een ziekenhuis is dit vrijwel het mortuarium, die soms wordt beheerd door een commercieel bedrijf of door het ziekenhuis zelf.
Bij een natuurlijk overlijden spreekt men van een klinisch overlijden binnen het ziekenhuis. De teller gaat lopen als de overledene arriveert in het mortuarium. De teller wil zeggen dat op het moment de overledene inde koeling lig, mortuarium kosten betaald moeten worden. Wij spreken van een ligdag. Een ligdag is 24 uur en de kosten kunnen oplopen van 135 tot wel 800 euro. Niet klinisch wil zeggen dat als een overledene buiten het ziekenhuis wordt binnengebracht de kosten liggen fors hoger.

De opdrachtgever.
Na een overlijden gaat de familie meestal terug naar huis om bij elkaar te komen. Het is cruciaal wie maak uiteindelijk de beslissing neemt over de komende uitvaart. De opdrachtgever maakt zich bekend bij de uitvaartondernemer en later bij de officiële instanties. Vaak zegt de familie of andere closed friends dat zij gezamenlijk als opdrachtgever aangewezen willen worden. Begrijpelijk maar dit werkt niet als een rechtspersoon. Terug naar de opbaring. Wij nemen aan dat de overledene in het mortuarium van een ziekenhuis verblijft. De opdrachtgever geeft aan in het gesprek dat hij/zij heeft met de uitvaartondernemer waar de opbaring van de overledene zal zijn. In dit gesprek met de uitvaartondernemer is het doorslaggevend wat de mogelijkheden zijn in het verdere verloop tot de uitvaart. Met name wat is de conditie van de overledene, of is er een wens van de overledene geweest dat hij/zij thuis opgebaard wilt worden. In dit artikel kan je niet vanuit gaan wat nu het beste voor de overledene en familie is. Iemand die zo uit het leven is weggerukt of dat er een lange voorgeschiedenis vooraf is gegaan. Leeftijd kan hier ook een rol inspelen, maar dit vindt ik persoonlijk geen stelling.

Opbaring.
Vrijwel alle overledenen worden overgebracht naar een uitvaartcentrum. In het uitvaartcentrum wordt de overledene verzorgd en gekist. In overleg met de opdrachtgever kan er een rouwbezoek worden afgesproken. In een uitvaartcentrum verblijven gemiddeld 8 a 50 overledenen. Het is u bekend dat vaste bezoektijden zijn in het uitvaartcentrum en dat families vaak met elkaar worden geconfronteerd. Tegenwoordig worden ook 24 uur rouwkamer aangeboden, vaak inpandige van het uitvaartcentrum.

Thuisopbaring.
Je eigen regie houden en niet afhankelijk zijn van tijdsdruk, in een wenselijke vertrouwde omgeving. Een bewuste keuze die je maakt om familie, vrienden en belangstellenden in het woonhuis te ontvangen. Vaak is bij een thuisopbaring in beslotenheid of dat alleen de intieme vrienden en kennissen komen. De overledene kan op haar/zijn bed worden opgebaard tot de dag van de uitvaart. Een bedkoeling wordt aangebracht onder het lichaam. Dagelijks zal de conditie van de overledene in de gaten worden gehouden. Opbaring op een bed voorzien van een lucht of anti-decubitus matras is uitgesloten, een andere matras verdiend de voorkeur. Anderzijds is een opbaarplank waar de overledene op ligt ook een mogelijkheid. De inrichting van de kamer (woon- slaapkamer) kan geheel naar eigen style worden ingericht. De uitvaartondernemer kan een kamerscherm en bloemtafels plaatsen. Na enkele dagen of op de dag van de uitvaart wordt de overledene thuis gekist. Het is wenselijk om een vrije doorgang te hebben waar de kist recht en niet omhoog getild te worden.
Voordelen van thuisopbaring: de overledene ligt thuis, je eigen afscheid met je dierbare in de dagen naar de uitvaart, geen tijdsdruk, je eigen regie, eigen catering, meer inspiratie door bijvoorbeeld; tekenen van de kist, gevoel dat hij/zij nog dichtbij je is en het loslaten gebeurd op een natuurlijke manier.
Nadelen van thuisopbaring: beperkingen in het woonhuis, verwarming in de kamer iets lager dan normaal, hoog zomer brengt nadelen met zich mee, soms eerder kisten dan wenselijk.